Remiss: Remissvar: Ds 2019:12 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter