Remiss: Remisssvar: Betänkanden en ny riksbankslag (SOU 2019:46)

År: 
2020
Datum: 
2020-03-17
FF dnr: 
235/6 (för att ta del av själva remissen, se C165/19)
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2019/04029/B
Rubrik: 
Remisssvar: Betänkanden en ny riksbankslag (SOU 2019:46)