Remiss: Remiss: Förslag till Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares uppysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

År: 
2019
Datum: 
2019-04-01
FF dnr: 
209/6 - För att ta del av remiss, se C-29-19
Mottagare: 
Konsumentverket (KoV)
Mottagare dnr: 
219/984
Rubrik: 
Remiss: Förslag till Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares uppysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter