Remiss: Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall

År: 
2019
Datum: 
2019-04-10
FF dnr: 
29/2 (För att ta del av remissen, se cirkulär C20/19)
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2019/00629/S1
Rubrik: 
Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall