Remiss: Promemorian Finansiella företagsuppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor.