Remiss: Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider