Remiss: Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering