Remiss: Remisssvar: promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

År: 
2019
Datum: 
2019-04-08
FF dnr: 
297/7. För att läsa remissen se C22-19
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2019/00329/S1
Rubrik: 
Remisssvar: promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar